Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO62f70cb7398cb
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a2 + b2
- c3 + d2
-7.5 -7 3 -4    
  a  + b 
  c3 + d3
7.5 8 -6.5 -6.5    
  a3 + d3 8 -- -- 0.5    
  b3 - c2 d -- -9.5 -3.5 -6.5    
  a3 b + c d3 5 -2 -8.5 9    
- a b3 - c3 d3 8.5 0 -2 -7.5    
  a3 - c3 d -4 -- -8.5 0.5    
  b2 + c2 -- 7.5 4.5 --    
- 1  - b 
  1  - d3
-- -5 -- 6.5    
  - -- -- -- --    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO62f70cb7398cb
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a2 + b2
- c3 + d2
-7.5 -7 3 -4 (- (-7.5)2 + (-7)2) / (- 33 + (-4)2) 0.65909
  a  + b 
  c3 + d3
7.5 8 -6.5 -6.5 (  7.5  + 8 ) / (  (-6.5)3 + (-6.5)3) -0.02822
  a3 + d3 8 -- -- 0.5   83 + 0.53 512.12500
  b3 - c2 d -- -9.5 -3.5 -6.5   (-9.5)3 - (-3.5)2 × (-6.5) -777.75000
  a3 b + c d3 5 -2 -8.5 9   53 × (-2) + (-8.5) × 93 -6446.50000
- a b3 - c3 d3 8.5 0 -2 -7.5 - 8.5 × 03 - (-2)3 × (-7.5)3 -3375.00000
  a3 - c3 d -4 -- -8.5 0.5   (-4)3 - (-8.5)3 × 0.5 243.06250
  b2 + c2 -- 7.5 4.5 --   7.52 + 4.52 76.50000
- 1  - b 
  1  - d3
-- -5 -- 6.5 (- 1  - (-5) ) / (  1  - 6.53) -0.01462
  - -- -- -- --   - 0.00000
© P O R T 8 0, www.port80.dk