Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO6081eefc5b1bf
UdtrykabcdMellemregningResultat
  a2 b2 + c2 d3 -6.5 -4.5 0 9.5    
- a2 - b2
  1  + d3
-6.5 -4 -- 4.5    
  a2 + 1 
  c  - d3
-6.5 -- 6 8    
  a  - b 
  c  + d3
-5.5 -8 5.5 2.5    
  a2 + 1 
- c2 - d3
-1.5 -- 2 0    
  b2 + c3 d3 -- 9 -1.5 -4    
  a3 - b2
  1  + 1 
8.5 -8.5 -- --    
- b3 - c -- 8 5.5 --    
  b3 - c d2 -- -5 -1 4    
  a3 + b 
- c3 - d 
6 -9 7 8    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO6081eefc5b1bf
UdtrykabcdMellemregningResultat
  a2 b2 + c2 d3 -6.5 -4.5 0 9.5   (-6.5)2 × (-4.5)2 + 02 × 9.53 855.56250
- a2 - b2
  1  + d3
-6.5 -4 -- 4.5 (- (-6.5)2 - (-4)2) / (  1  + 4.53) -0.63229
  a2 + 1 
  c  - d3
-6.5 -- 6 8 (  (-6.5)2 + 1 ) / (  6  - 83) -0.08547
  a  - b 
  c  + d3
-5.5 -8 5.5 2.5 (  (-5.5)  - (-8) ) / (  5.5  + 2.53) 0.11834
  a2 + 1 
- c2 - d3
-1.5 -- 2 0 (  (-1.5)2 + 1 ) / (- 22 - 03) -0.81250
  b2 + c3 d3 -- 9 -1.5 -4   92 + (-1.5)3 × (-4)3 297.00000
  a3 - b2
  1  + 1 
8.5 -8.5 -- -- (  8.53 - (-8.5)2) / (  1  + 1 ) 270.93750
- b3 - c -- 8 5.5 -- - 83 - 5.5 -517.50000
  b3 - c d2 -- -5 -1 4   (-5)3 - (-1) × 42 -109.00000
  a3 + b 
- c3 - d 
6 -9 7 8 (  63 + (-9) ) / (- 73 - 8 ) -0.58974
© P O R T 8 0, www.port80.dk