Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO5f2ad3643218e
UdtrykabcdMellemregningResultat
- 1  + 1 
  c3 - 1 
-- -- -4 --    
- a2 + b 
  1  - d2
-7.5 -9.5 -- -9.5    
- a  + b2
- c2 - d3
-7.5 8.5 10 4.5    
  + c2 d2 -- -- -1 8.5    
- a - c2 d2 -6 -- 4 -6    
  a2 - 1 
- c3 - 1 
9 -- 2 --    
  a  + b3
  c3 - d3
-7.5 2 10 0    
- a3 - d3 -1 -- -- -5.5    
- b3 + c3 d3 -- -2 -8.5 -6    
  a  - b2
- c3 + d2
-1 9 -8.5 -7.5    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO5f2ad3643218e
UdtrykabcdMellemregningResultat
- 1  + 1 
  c3 - 1 
-- -- -4 -- (- 1  + 1 ) / (  (-4)3 - 1 ) 0.00000
- a2 + b 
  1  - d2
-7.5 -9.5 -- -9.5 (- (-7.5)2 + (-9.5) ) / (  1  - (-9.5)2) 0.73669
- a  + b2
- c2 - d3
-7.5 8.5 10 4.5 (- (-7.5)  + 8.52) / (- 102 - 4.53) -0.41727
  + c2 d2 -- -- -1 8.5   + (-1)2 × 8.52 73.25000
- a - c2 d2 -6 -- 4 -6 - (-6) - 42 × (-6)2 -570.00000
  a2 - 1 
- c3 - 1 
9 -- 2 -- (  92 - 1 ) / (- 23 - 1 ) -8.88889
  a  + b3
  c3 - d3
-7.5 2 10 0 (  (-7.5)  + 23) / (  103 - 03) 0.00050
- a3 - d3 -1 -- -- -5.5 - (-1)3 - (-5.5)3 167.37500
- b3 + c3 d3 -- -2 -8.5 -6 - (-2)3 + (-8.5)3 × (-6)3 132659.00000
  a  - b2
- c3 + d2
-1 9 -8.5 -7.5 (  (-1)  - 92) / (- (-8.5)3 + (-7.5)2) -0.12232
© P O R T 8 0, www.port80.dk