Disse øvelser genereres af et program. De er egnet til udskrivning. Facitliste udskrives på sin egen side.

Øvelser i brug af lommeregner

I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.

For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:

  1. Indsætte de angivne værdier for a, b, c og d og skrive resultatet resultakolonnen. Tip: Det er en god ide at nedskrive udtrykket med de angivne værdier inden de indtastes på lommeregneren. Benyt kolonnen "mellemregning" til dette formål.

Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________

Opgave ID: LRO60043f3307f4b
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a  + b 
  1  - d 
-8 -8.5 -- -8    
- 1  + b 
  c  - 1 
-- -3 -9.5 --    
- a  + b 
- c  + d3
4 -9.5 -5 -7.5    
- a3 + b2
  1  + d2
-7.5 0.5 -- -9.5    
- a2 + 1 
- 1  - 1 
-5 -- -- --    
  a2 - 1 
  c3 - d2
2.5 -- 6 -9.5    
- a3 - d -4.5 -- -- -3    
- a b2 + c2 -9.5 3 2 --    
- a3 - b3
- c2 + d2
0.5 -7 -5 2.5    
- a2 b3 - c3 d2 -4.5 -9 -3 6    
© P O R T 8 0, www.port80.dk

Lommeregnerøvelser - Facitliste

Opgave ID: LRO60043f3307f4b
UdtrykabcdMellemregningResultat
- a  + b 
  1  - d 
-8 -8.5 -- -8 (- (-8)  + (-8.5) ) / (  1  - (-8) ) -0.05556
- 1  + b 
  c  - 1 
-- -3 -9.5 -- (- 1  + (-3) ) / (  (-9.5)  - 1 ) 0.38095
- a  + b 
- c  + d3
4 -9.5 -5 -7.5 (- 4  + (-9.5) ) / (- (-5)  + (-7.5)3) 0.03238
- a3 + b2
  1  + d2
-7.5 0.5 -- -9.5 (- (-7.5)3 + 0.52) / (  1  + (-9.5)2) 4.62603
- a2 + 1 
- 1  - 1 
-5 -- -- -- (- (-5)2 + 1 ) / (- 1  - 1 ) 12.00000
  a2 - 1 
  c3 - d2
2.5 -- 6 -9.5 (  2.52 - 1 ) / (  63 - (-9.5)2) 0.04175
- a3 - d -4.5 -- -- -3 - (-4.5)3 - (-3) 94.12500
- a b2 + c2 -9.5 3 2 -- - (-9.5) × 32 + 22 89.50000
- a3 - b3
- c2 + d2
0.5 -7 -5 2.5 (- 0.53 - (-7)3) / (- (-5)2 + 2.52) -18.28667
- a2 b3 - c3 d2 -4.5 -9 -3 6 - (-4.5)2 × (-9)3 - (-3)3 × 62 15734.25000
© P O R T 8 0, www.port80.dk